Teachers, Staff, and Faculty

   Pre-K Teachers                                                    Kindergarten Teachers
     
T. Broussard/ L.Carter                                                                    T. Clarkston 
                 J. Seeman/W. Archon/F. Louis                                                     L. Hebert
                                                                                                                          

 

    First Grade Teachers                                               Second Grade Teachers
                        D. Sonnier                                                                                M. Breaux
                        J. Gregoire                                                                               N. Duhon
                                                                                                                         


     Third Grade Teachers                                            Fourth Grade Teachers
                         N. Breaux                                                                                 S. Adams
                         K. White                                                                                    B. Floris
                                                                                                                           S. Senegal

     Fifth Grade                                                             Sixth Grade
                         K. Anthony                                                                                T. Alexander
                         A. Hollier                                                                                    P.  Rivet


       SPED Teachers                                                  Speech Teacher

                         V. Savoy/ L. Broussard                                                                                        
                         L. Boutte
                         A. Jones

        A.P.E.  Teacher                                                  Physical Education Teacher

                          B. Richard                                                                                 C. Landry                         


         
         Librarian                                                           Music Teacher         
                        J. Molina                                                                                       A. Colbert


       CCC Lab Manager                                              Master Teacher (3-6)
                         I. Placide                                                                                     R. Garrett


       Master Teacher (K-2)                                             Guidance Counselor

                         J. Key                                                                                          E. Chatman      


        Secretary                                                           Principal              
                          C. Anthony               
                                                                  V. Rogers            Cafeteria Staff                                                Maintenance Staff

                          Manager-    D.Key                                                                     E. Gaddison
                                              K. Maturin                                                              J. Polk
                                              M.Thomas                                                              S. Polk
  
                                              J. Turner

                                        


More information can be found on the Teacher Website through our Home Page.

                           


LiveZilla Live Chat Software
-->